+47 57 87 97 28

Søk

spanks flag

Sør-Amerika
Sør-Amerika er et kontinent som for det meste ligger på den sørlige halvkule. Det strekker seg fra grensen til Panama og de sørligste øyene i Karibia i nordvest og nesten helt til Antarktis i sør. Sør-Amerika grenser til Stillehavet i vest og Atlanterhavet i øst. Latin-Amerika er et begrep som beskriver landområder som tidligere var kolonier til europeiske land hvor romanske språk ble benyttet. Begrepet brukes ofte parallelt med Sør-Amerika.

 

Sør-Amerika har et blandet landskap med store elver, regnskog, ørken og høye fjell. Klassifiseringen av Sør-Amerika som kontinent debatteres, da visse deler av verden ser Amerika som en stor verdensdel, og Nord-, Mellom- og Sør-Amerika som subkontinenter. I andre deler av verden klassifiseres Nord- og Sør-Amerika som kontinenter mens Amerika ses som et superkontinent. Å klassifisere Sør-Amerika som subkontinent, kontinent eller del av et superkontinent er helt basert på regionale preferanser.

Geologisk sett festet Sør-Amerika seg til Nord-Amerika relativt nylig, med Panamanesets formasjon for omtrent tre millioner år siden. Andes, som er en geologisk sett ung og seismologisk urolig fjellkjede, løper langs med kontinentens vestre kant. Høydene når helt opp til 6959 meter ved Aconcagua i Argentina og ned til 105 meter under jordens overflate. Den 6570 km lange Amazonaselva løper gjennom Amazonasjungelen, verdens største regnskog og det området i verden med størst artsrikdom. Elvebekken dekker et enormt område på 8 millioner km². Atacamaørkenen i Chile er det tørreste sted på kloden rxcare.

Større naturresurser inkluderer bauxitt, kobber, jernmalm, tinn og petroleum.

Brasil er Sør-Amerikas største land, både med hensyn til areal og folketall. Det er over tre ganger større i utstrekning enn det nest største, Argentina.