+47 57 87 97 28

Søk

spanks flag

mellom-amerika
Mellom-Amerika (også kalt Sentral-Amerika) er området mellom den sørlige grensen av Mexico i Nord-Amerika, og den nordvestlige grensen av Colombia i Sør-Amerika. Geografisk betraktes ikke Mellom-Amerika som et kontinent, men som en geografisk del av Nord-Amerika, og en region (også kalt subkontinent) på det nordamerikanske kontinentet.

Geografisk grenser Mellom-Amerika i nord til Tehuantepec-eidet. I sør grenser det til Panama-eidet, der Panamakanalen befinner seg. Normalt blir hele Panama regnet med i Mellom-Amerika, selv om landet politisk sett tidligere var en del av Sør-Amerika.

Det totale innbyggertallet for Mellom-Amerika er ca. 45 millioner. De meksikanske delstatene Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán og Quintana Roo regnes geografisk som en del av Mellom-Amerika. Geopolitisk hører imidlertid ikke de fem meksikanske delstatene med i Mellom-Amerika, og folketallet blir da ca. 41,5 millioner.
 
Området har et areal på 550 000 km², og en bredde mellom Stillehavet og Det karibiske hav på fra 560 km til rundt 50 km.